Ιστορία και μυθολογία

By | November 18th, 2016|Τα αξιοθέατα|

Παράδοση και Πολιτισμός Ενας από τους βασικούς στόχους του αγροτουρισμού είναι να συμβάλει ώστε ο επισκέπτης να γνωρίσει την παράδοση και τον πολιτισμό των αγροτικών περιοχών και γενικά της υπαίθρου και μεταξύ άλλων τις αγροτικές ασχολίες, τα τοπικά [...]